กิจกรรม

โรงเรียนของเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยาภาพในการเรียนและการศึกษาที่มากขึ้น รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เพื่อให้อนาคตผู้เรียนจบการศึกษา ออกไปจะได้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างทัดเทียมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตารางกิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ กิจกรรม สถานที่ ชมภาพ
24 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียน ม.ท.ป.
14 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน ม.ท.ป.
27 ม.ค. 63 กิจกรรมโครงการมหกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ์สู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียน ม.ท.ป.
20 ม.ค. 63 โครงการกิจกกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียน ม.ท.ป.
13 พ.ย. 62 พิธีมอบเกี่ยรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 โรงเรียน ม.ท.ป.
28 มิ.ย .62 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ "สุพรรณบุรีวิชาการ 62" โรงเรียน ม.ท.ป.
20 พ.ย. 61 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียน ม.ท.ป.
29 ก.ย .61 ปาริชาตเกมส์61 โรงเรียน ม.ท.ป.
27 ก.ย. 61 มอบเกียรติบัตร ภูเก็ตวิชาการ61 โรงเรียน ม.ท.ป.
22 ก.ย .61 รวมช่อปาริชาต 61 โรงเรียน ม.ท.ป.
3 ก.ย. 61 เมืองกาญจน์วิชาการ โรงเรียน ม.ท.ป.
12 ส.ค .61 วันแม่61 โรงเรียน ม.ท.ป.
28 ก.ค. 61 ถวายบังคมจอมราชา โรงเรียน ม.ท.ป.
28 ก.ค .61 แห่เทียนพรรษา61 โรงเรียน ม.ท.ป.
30 มิ.ย. 61 ป้องกันยาเสพติด โรงเรียน ม.ท.ป.
23 มิ.ย .61 ฝากตัวเป็นศิษย์ ผูกมิตร มทป 61 โรงเรียน ม.ท.ป.
มิ.ย .61 ไหว้ครู61 โรงเรียน ม.ท.ป.
31 มี.ค .61 ถึงฝั่งฝันวันอำลาฟ้าชมพู โรงเรียน ม.ท.ป.
11 ก.พ .61 mtp got talent ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่4 โรงเรียน ม.ท.ป.
30 ก.ย .60 สุขสราญ วันเกษียณ โรงเรียน ม.ท.ป.
27 ม.ค. 59 ปาริชาติเกมส์ '59 โรงเรียน ม.ท.ป.
30 ก.ย .60 สุขสราญ วันเกษียณ โรงเรียน ม.ท.ป.
27 ม.ค. 59 ปาริชาติเกมส์ '59 โรงเรียน ม.ท.ป.
9 ธ.ค. 59 วันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
24 ก.ย. 59 ครบรอบ3ปี โรงเรียน ม.ท.ป.
2 ก.ค. 58 แห่เทียนพรรษา วัดหงส์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี
21 ก.ย. 57 ก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 1 ปี โรงเรียน ม.ท.ป.
14-15 ส.ค. 57 ค่ายวิทยาศาสตร์ คลองโคน สมุทรสงคราม
8 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียน ม.ท.ป.
1-2 ส.ค.57 กิจกรรมโฟล์คซอง เมืองทองธานี
7 ก.ค. 57 ถวายเทียนพรรษา โรงเรียน ม.ท.ป.
4 ก.ค. 57 ตักบาตรเสริมบุญ เดือนกรกฎาคม โรงเรียน ม.ท.ป.
25-27 มิ.ย.57 งานวิชาการ หัวหิน เขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน
12 มิ.ย.57 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียน ม.ท.ป.
12 มิ.ย.57 กิจกรรมรับน้อง โรงเรียน ม.ท.ป.
5 มิ.ย.57 ตักบาตรเสริมบุญ เดือนมิถุนายน โรงเรียน ม.ท.ป.

หมายเหตุ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เรามีความคำนึงถึงความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมและเรามีความดูแลในการเป็นอยู่อย่างดีเยี่ยม หากท่านใดมีความประสงค์จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการจัดการกิจกรรมของเราโปรดแสดงความคิดเห็นได้ที่

ด้วยความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะครูและบุคคลทุกท่านเราใส่ใจในการรับแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี หากมีความผิดพลาดประการใดเราจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายจัดกิจกรรมนักเรียน

การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนจะมีบุคลากรรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง และบุคลากรทุกท่านจะมีความรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนในแต่ละชั้นแตกต่างกันไป เพื่อให้ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง