ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่

ระบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์  

(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบการโดยเคร่งครัด หรือ อ่านรายเอียดที่นี่)

กำหนดการ
วัน-เดือน-ปี รายการ
26-30 เมษายน 2564 ยื่นเอกสาร/สอบอ่าน/สอบสัมภาษณ์
1 พฤษภาคม 2564 สอบข้อเขียน
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ
7,11,12,13,14 พฤษภาคม 2564 เรียนปรับพื้นฐาน
17 พฤษภาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564