ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ระบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์  

(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบการโดยเคร่งครัด หรือ อ่านรายเอียดที่นี่)

กำหนดการ
วัน-เดือน-ปี รายการ
1-18 มีนาคม 2565 กรอกข้อมูลการสมัคร (ออนไลน์)
14-18 มีนาคม 2565 ยื่นเอกสาร/สอบอ่าน/สอบสัมภาษณ์
21 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
23 มีนาคม 2565 สอบข้อเขียน
24 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ
25 มีนาคม 2565 มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา
2-13 พฤษภาคม 2565 เรียนปรับพื้นฐาน
17 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565