ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ระบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์  

(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบการโดยเคร่งครัด หรือ อ่านรายเอียดที่นี่)

กำหนดการ
วัน-เดือน-ปี รายการ
1-17 มีนาคม 2566 กรอกข้อมูลการสมัคร (ออนไลน์)
13-17 มีนาคม 2566 ยื่นเอกสาร/สอบอ่าน/สอบสัมภาษณ์
20 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21 มีนาคม 2566 สอบข้อเขียน
23 มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ
24 มีนาคม 2566 รายงานตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา
1-16 พฤษภาคม 2566 เรียนปรับพื้นฐาน
18 พฤษภาคม 2566 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566