ปีการศึกษา 2566
ระบบจะเปิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566